De Specialist op het gebied van Hijsen-, Heffen en Transporteren

  • Home
  • MOBIELE KRANEN
  • Sneltabel kraancapaciteit

Sneltabel kraancapaciteit

Sneltabel kranen

Met behulp van de sneltabel kan men door het combineren van de gewenste werkradius en het totaalgewicht van de hijslast op eenvoudige wijze bepalen welk type kraan nodig is voor een project.
In de sneltabel is geen rekening gehouden met obstakels welke zich tussen de kraan en de eind- c.q. beginpositie van de te hijsen last kunnen bevinden. Aan de hand van de specifieke last/vluchtgrafiek van de geselecteerde kraan dient men dan ook te controleren of de beschikbare gieklengte in combinatie met de maximale hijscapaciteit toereikend is. In de sneltabel zijn giekverlenging in de vorm van vaste- en beweegbare Jib niet meegenomen / niet vermeld !!

Note: De in de sneltabel vermelde waarden zijn gebaseerd op kranen voorzien van maximaal contragewicht en/of spanliftinstallatie. Door de wettelijke toegestane belasting van maximaal 12 ton per as, is het bij sommige typen kranen niet mogelijk alle contragewicht op de kraan mee te nemen. E.e.a. heeft tot gevolg dat additioneel contragewicht en/of spanliftinstallaties separaat moet worden aangevoerd. 

Werkradius = Afstand tussen hart kraan en hart last.

Hijslast = Gewicht van de te hijsen last + gewicht van de kraanhaak + gewicht van het hijsgereedschap.

Hijsgereedschap = Hijskettingen, staalstroppen, evenaars, (blokken)klemmen, kubels, etc.

Download Sneltabel kraancapaciteit icon-pdf